Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1976>Predpis č. 89/1976 Zb.

Predpis č. 89/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o oprávnení na inžiniersku činnosť vo výstavbe

Zo dňa26.07.1976
Čiastka017/1976
Platnosť od06.08.1976
Účinnosť od01.10.1976
Zrušené od01.05.1990 (103/1990 Zb.)
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF