Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1975>Predpis č. 14/1975 Zb.

Predpis č. 14/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou

Zo dňa17.01.1975
Čiastka005/1975
Platnosť od28.02.1975
Účinnosť od28.02.1975
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Verzia

č.Znenie odNovelyPoznámka
0.28.02.1975Vyhlásené znenie. Začiatok účinnosti. Aktuálna verzia.