Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1974>Predpis č. 36/1974 Zb.

Predpis č. 36/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy

Zo dňa25.01.1974
Čiastka005/1974
Platnosť od16.04.1974
Účinnosť od01.05.1974
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF