Vyhláška č. 34/1974 Zb.Vyhláška federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou se mení vyhláška č. 41/1965 Zb., o používaní vlastných osobných vozidiel pracovníkmi pri vonkajších výkonoch

Čiastka 5/1974
Platnosť od 16. 4. 1974 do30. 6. 1979
Účinnosť od 16. 4. 1974 do30. 6. 1979
Zrušený 57/1979 Zb.

OBSAH

16. 4. 197430. 6. 1979

34

16. 4. 197430. 6. 1979

VYHLÁŠKA

16. 4. 197430. 6. 1979

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

16. 4. 197430. 6. 1979

ze dne 30. března 1974,

16. 4. 197430. 6. 1979

ktorou se mení vyhláška č. 41/1965 Zb., o používaní vlastných osobných vozidel pracovníkmi pri vonkajších výkonoch

16. 4. 197430. 6. 1979

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 43 ods. 1 zákona č. 133/1970 Zb., o pôsobnosti federálnych ministerstev, v dohode s ministerstvami práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a s Ústrednou radou odborov:


16. 4. 197430. 6. 1979

Čl.I

16. 4. 197430. 6. 1979

Príloha vyhlášky č. 41/1965 Zb., o používaní vlastných osobných vozidel pracovníkmi pri vonkajších výkonoch, znie:

16. 4. 197430. 6. 1979

„Sazby náhrad za 1 km jazdy vlastným osobným vozidlom pri vonkajších výkonoch sú:

16. 4. 197430. 6. 1979
Druh vozidlaObsah valcov v ccmKčs
naddo
a) motorový bicykel, motocykel, skúter1500,40
1502500,45
2500,50
b) trojkolka, motocykel s postranným vozíkom0,65
c) osobný automobil7500,80
75011001,00
110015001,05
150020001,25
20001,45"
16. 4. 197430. 6. 1979

Čl.II

16. 4. 197430. 6. 1979

Sazby náhrad podľa čl. I sa vzťahujú na jazdy vlastným osobným vozidlom pri vonkajších výkonoch začínajúc 30. marcom 1974.

16. 4. 197430. 6. 1979

1974.


16. 4. 197430. 6. 1979

Čl.III

16. 4. 197430. 6. 1979

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


16. 4. 197430. 6. 1979

Námestník ministra:

16. 4. 197430. 6. 1979

Ing. Tomášek v. r.