Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1974>Predpis č. 32/1974 Zb.

Predpis č. 32/1974 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebných obvodoch č. 46 a 83

Zo dňa29.03.1974
Čiastka005/1974
Platnosť od16.04.1974
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF
(aktualizované 24.02.2012)

Aktuálne znenie


 

32

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 29. marca 1974

o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebných obvodoch č. 46 a 83

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebných obvodoch č. 46 a 83 a určuje deň ich konania na sobotu 18. mája 1974.

Štencl v. r.

Presunúť na začiatok