Uznesenie č. 1/1974 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 57 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 1/1974
Platnosť od 13. 2. 1974 do28. 2. 1990
Záväznosť od 13. 2. 1974
Záväznosť do 28. 2. 1990
Zrušený 47/1990 Zb.