Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1968>Predpis č. 174/1968 Zb.

Predpis č. 174/1968 Zb.Zákon o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce

Zo dňa20.12.1968
Čiastka047/1968
Platnosť od27.12.1968
Účinnosť od01.01.1969
Zrušené od01.07.2000 (95/2000 Z. z.)
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF