Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1967>Predpis č. 56/1967 Zb.

Predpis č. 56/1967 Zb.Vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu

Zo dňa10.04.1967
Čiastka022/1967
Platnosť od14.06.1967
Účinnosť od01.07.1967
Zrušené od01.01.1989 (206/1988 Zb.)
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF