Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1965>Predpis č. 65/1965 Zb.

Predpis č. 65/1965 Zb.Zákonník práce

Zo dňa16.06.1965
Čiastka032/1965
Platnosť od30.06.1965
Účinnosť od01.01.1966
Zrušené od01.04.2002 (311/2001 Z. z.)
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF