Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1964>Predpis č. 22/1964 Zb.

Predpis č. 22/1964 Zb.Zákon o evidencii nehnuteľností

Zo dňa31.01.1964
Čiastka011/1964
Platnosť od10.02.1964
Účinnosť od01.04.1964
Zrušené od01.01.1993 (266/1992 Zb.)
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF