Vyhláška č. 169/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vyhlasujú Vzorové stanovy jednotných roľníckych družstiev s doplnkami a zmenami prijatými VI. celoštátnym zjazdom jednotných roľníckych družstiev

Čiastka 71/1964
Platnosť od 01.09.1964 do31.12.1975
Účinnosť od 01.09.1964 do31.12.1975
Zrušený 137/1975 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1964 - 31.12.1975