Vyhláška č. 115/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa určuje správny poplatok za vydanie lekárskeho potvrdenia

Čiastka 48/1964
Platnosť od 18.06.1964 do31.12.1965
Účinnosť od 01.07.1964 do31.12.1965
Zrušený 146/1965 Zb.