Vyhláška č. 72/1960 Zb.Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a vnútra o omamných látkach

Čiastka 28/1960
Platnosť od 16.06.1960 do30.06.1967
Účinnosť od 01.07.1960 do30.06.1967
Zrušený 57/1967 Zb.