Zákony pre ľudí>Podmienky použitia

Podmienky použitia

Texty vyhlásených znení právnych predpisov sú získané v elektronickej forme na základe zmluvy s Ministerstvom spravodlivosti SR.

Konsolidované znenia sú výsledkom permanentnej, starostlivej a náročnej činnosti našich profesionálov.

Odkazy z Vašich webových stránok a iných aplikácií na naše stránky môžete vytvoriť úplne slobodne, zobrazené bude vždy aktuálne znenie odkazovaného predpisu, takže odkaz z Vašej aplikácie bude vždy mieriť na aktuálne znenie odkazovaného predpisu.
Napríklad v obchodných podmienkach Vášho e-shopu sa môžete ľahko odkazovať na aktuálne znenie konkrétneho paragrafu Občianskeho či Obchodného zákonníka. Webová stránka www.zakonypreludi.sk Vám zaistí, že odkaz bude vždy platný.

Ak potrebujete využiť texty tu zverejnených znení predpisov, môžete tak urobiť úplne slobodne - pokiaľ pri každom použití uvediete zdroj www.zakonypreludi.sk.

Ak tak neurobíte, vystavujete sa riziku následkov odhalenia, pretože tu zverejnené texty obsahujú sofistikované kontrolné znaky, ktoré vieme pomerne ľahko odhaliť.

Ak potrebujete konsolidované znenia tu nezverejnených predpisov alebo máte akúkoľvek inú súvisiacu požiadavku, neváhajte nás kontaktovať emailom uvedeným na stránke Kontakty alebo prostredníctvom kontaktného formulára na stránke Napíšte nám.

Dôležité upozornenie: tu zverejnené texty právnych predpisov nie sú právne záväzné, ich použitie akýmkoľvek spôsobom je iba na Vašej zodpovednosti a podlieha len Vašej slobodnej voľbe.

Odporúčanie: Nestrácajte čas s programovaním skriptov či iných robotov na dávkové sťahovanie obsahu z tejto webovej stránky, sme proti tomu dobre chránení.