Nájdených 568
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
131/2010 Z. z. Zákon o pohrebníctve 01.01.2011
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti 01.01.2005
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
251/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore 01.11.2017
84/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 15.02.2016
17/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a metód na účely dopingu v športe 01.01.2016
380/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2017 31.12.2016
327/2016 Z. z. Nariadenie, ktorým sa uznáva kúpeľné miesto Červený Kláštor 01.01.2017
317/2016 Z. z. Zákon o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, tkaniva a buniek 01.02.2017
181/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore 01.06.2016
97/2016 Z. z. Vyhláška o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti 01.03.2016
422/2015 Z. z. Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií 01.01.2016
378/2015 Z. z. Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave 02.01.2016
284/2015 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
158/2015 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov 15.07.2015
396/2014 Z. z. Vyhláška o indexe rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2015 31.12.2014
127/2014 Z. z. Vyhláška ustanovujúca zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje dispenzarizácia 20.05.2014
56/2014 Z. z. Vyhláška o poučení pred vykonaním sterilizácie osoby 01.04.2014
448/2013 Z. z. Vyhláška ustanovujúca index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2014 31.12.2013
341/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje cezhraničná zdravotná starostlivosť 01.11.2013
 
...