Nájdených 8
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 01.04.1964
180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 01.10.2013
97/1952 Zb. Nariadenie o zániku vecných práv na niektorých častiach národného majetku 01.07.1950
252/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 11.10.1999
544/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích 20.12.1991
509/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení, dopĺňa a upravuje Občiansky zákonník 01.01.1992
231/1991 Zb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích 01.06.1991
70/1983 Zb. Občiansky zákonník (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)