Nájdených 1221
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 01.07.2016
9/2010 Z. z. Zákon o sťažnostiach 01.02.2010
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti 01.01.2005
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 01.01.2002
253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR 01.07.2006
143/1998 Z. z. Letecký zákon 01.07.1998
140/1998 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach 01.06.1998
302/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest 01.01.2018
136/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení 01.06.2017
132/2017 Z. z. Vyhláška o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním 01.06.2017
128/2017 Z. z. Vyhláška o rozsahu údajov do registra výberových konaní, úspešných absolventov a nadbytočných štátnych zamestnancov 01.06.2017
127/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach 01.06.2017
126/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov 01.06.2017
123/2017 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje zoznam štátov so sťaženými životnými podmienkami 01.06.2017
114/2017 Z. z. Nariadenie vlády na štátnozamestnanecké miesta, ktoré môže vykonávať len štátny občan SR 01.06.2017
113/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby 01.06.2017
108/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 01.06.2017
55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe 01.06.2017
 
...