Nájdených 308
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch 01.01.2016
251/2012 Z. z. Zákon o energetike 01.09.2012
8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke 01.02.2009
582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady 01.11.2004
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti 01.02.2004
190/2003 Z. z. Zákon o strelných zbraniach a strelive 01.01.2004
211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií 01.01.2001
157/2018 Z. z. Zákon o metrológii 07.06.2018
106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 13.04.2018
56/2018 Z. z. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu 01.04.2018
18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov 25.05.2018
17/2018 Z. z. Zákon o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach 01.03.2018
45/2016 Z. z. Vyhláška o autoškolách 01.01.2016
15/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny 01.01.2016
272/2016 Z. z. Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 18.10.2016
387/2015 Z. z. Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave 01.01.2016
128/2015 Z. z. Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií 01.08.2015
40/2015 Z. z. Zákon o audiovízii 01.07.2015
335/2014 Z. z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní 01.01.2015
262/2014 Z. z. Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín 01.11.2014
 
...