Nájdených 47
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
227/2017 Z. z. Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018 01.01.2018
269/2016 Z. z. Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017 01.01.2017
440/2015 Z. z. Zákon o športe 01.01.2016
176/2015 Z. z. Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím 01.09.2015
109/2014 Z. z. Opatrenie o suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013 30.04.2014
103/2013 Z. z. Opatrenie o sume všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2012 30.04.2013
136/2012 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje suma vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2011 30.04.2012
526/2011 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2012 01.01.2012
164/2010 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009 30.04.2010
43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení 01.01.2005
257/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o prechodnom znížení výšky poistného na sociálne zabezpečenie pre osoby vykonávajúce umeleckú činnosť 01.07.1990
73/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Prvom dodatkovom protokole k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o sociálnom poistení z 5. apríla 1948 14.01.1958
317/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení 19.11.2018
282/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení 30.10.2018
87/2018 Z. z. Zákon o radiačnej ochrane 01.04.2018
63/2018 Z. z. Novela Zákonníka práce 01.05.2018
299/2017 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 279/2017 Z. z. 07.12.2017
266/2017 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení 15.11.2017
194/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení ktoré ustanovuje vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona o starobnom dôchodkovom sporení
184/2017 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení 30.10.2017