Nájdených 464
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
251/2012 Z. z. Zákon o energetike 01.09.2012
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti 01.02.2004
131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách 01.04.2002
311/2001 Z. z. Zákonník práce 01.04.2002
152/1994 Z. z. Zákon o sociálnom fonde 01.09.1994
55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe 01.06.2017
253/2016 Z. z. Oznámenie o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
440/2015 Z. z. Zákon o športe 01.01.2016
378/2015 Z. z. Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave 02.01.2016
351/2015 Z. z. Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb 18.06.2016
105/2015 Z. z. Novela nariadenia o zozname prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom 01.06.2015
61/2015 Z. z. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.04.2015
307/2014 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 01.01.2015
123/2014 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami 01.06.2014
103/2014 Z. z. Zákon o divadelnej a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2014
58/2014 Z. z. Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii 01.06.2014
401/2012 Z. z. Opatrenie o sadzbe stravného pri zahraničných pracovných cestách 01.01.2013
345/2012 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe 01.01.2013
 
...