Nájdených 190
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa 01.07.2007
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti 01.01.2005
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 01.04.1964
391/2015 Z. z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov 01.01.2016
387/2015 Z. z. Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave 01.01.2016
102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov 01.05.2014
225/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o bezpečnosti hračiek 15.08.2013
161/2011 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu 01.07.2011
194/2009 Z. z. Požiadavky na bezpečnosť výrobkov obsahujúcich biocídny dimetylfumarát 01.06.2009
641/2008 Z. z. Vyhláška o zariadeniach využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier 01.01.2009
406/2008 Z. z. Vyhláška o práci komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách 01.11.2008
253/2008 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť magnetických hračiek 15.07.2008
109/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť zapaľovačov 01.04.2008
404/2007 Z. z. Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 01.09.2007
171/2005 Z. z. Zákon o hazardných hrách 01.05.2005
578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch 01.11.2004
577/2004 Z. z. Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia 01.01.2005
437/2004 Z. z. Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia 01.08.2004
469/2003 Z. z. Zákon o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov 01.12.2003
273/2003 Z. z. Nariadenie o podmienkach zdravotnej neškodnosti pri uvádzaní vajec na trh 01.08.2003