Nájdených 570
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
663/2007 Z. z. Zákon o minimálnej mzde 01.02.2008
311/2001 Z. z. Zákonník práce 01.04.2002
278/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018 01.01.2018
108/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 01.06.2017
390/2016 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty 01.01.2017
389/2016 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 01.01.2017
366/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 01.01.2017
365/2016 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 01.01.2017
364/2016 Z. z. Nariadenie vlády o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov HaZZ a príslušníkov HZS 01.01.2017
280/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017 01.01.2017
435/2015 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 01.01.2016
434/2015 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty 01.01.2016
432/2015 Z. z. Nariadenie o platových tarifách zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 01.01.2016
431/2015 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 01.01.2016
392/2015 Z. z. Zákon o rozvojovej spolupráci 01.01.2016
279/2015 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016 01.01.2016
173/2014 Z. z. Výnos o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 01.07.2014
62/2012 Z. z. Zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek 01.04.2012
317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 01.11.2009
244/2009 Z. z. Vyhláška o subjekte, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom 20.06.2009
 
...