Nájdených 3187
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
220/2017 Z. z. Oznámenie o prijatí Minamatského dohovoru o ortuti
207/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Iránskou islamskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
119/2017 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Čiernou horou o sociálnom zabezpečení
80/2017 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Tureckom o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.
58/2017 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku
13/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Gruzínskom o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
6/2017 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Arménskom o zamedzení dvojitého zdanenia
85/2016 Z. z. Oznámenie o podpísaní Programu spolupráce medzi SR a Bulharskom na roky 2015 – 2020.
81/2016 Z. z. Oznámenie o uzavretí Dohody o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku
80/2016 Z. z. Oznámenie o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskom a Maďarskom o predchádzaní cezhraničnej a organizovanej trestnej činnosti
75/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Srbskom o medzinárodnej kombinovanej doprave
337/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi ES a Kórejskou republikou o spolupráci na civilnom GNSS
321/2016 Z. z. Oznámenie o zmene prílohy k Dohode SR a Rakúska o zastupovaní v konaní o udelení víza
320/2016 Z. z. Oznámenie o Programe medzi SR a Izraelom na r. 2017–2019 v oblasti školstva, vedy, kultúry, mládeže a športu
294/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Rakúskom o výstavbe severného železničného prepojenia Bratislava – Viedeň
265/2016 Z. z. Oznámenie o uzavretí Dohody medzi SR a Nemeckom o zastupovaní vo vízovom konaní
264/2016 Z. z. Oznámenie o zmene č. 3 Protokolu o Dohode medzi SR a ČR o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní
263/2016 Z. z. Oznámenie o skončení platnosti medzinárodných zmlúv medzi SR a Macedónskom
251/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a ČR o prepojení R5 v obci Svrčinovec a I/11 v obci Mosty u Jablunkova
238/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
 
...