Nájdených 284
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení 01.01.2004
233/2017 Z. z. Opatrenie o ustanovení sumy rodičovského príspevku 01.01.2018
219/2014 Z. z. Zákon o sociálnej práci a odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny 01.01.2015
451/2013 Z. z. Opatrenie o úprave sumy rodičovského príspevku 01.01.2014
450/2013 Z. z. Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa 01.01.2014
181/2012 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima 01.07.2012
571/2009 Z. z. Zákon o rodičovskom príspevku 01.01.2010
551/2009 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2010 01.01.2010
508/2009 Z. z. Podrobnosti bezpečnosti pri práci s tlakovými a elektrickými zariadeniami 01.01.2010
285/2009 Z. z. Zákon o príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie 01.09.2009
154/2009 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2008 30.04.2009
561/2008 Z. z. Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa 01.01.2009
336/2008 Z. z. Nariadenie, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie 01.09.2008
377/2007 Z. z. Nariadenie, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie 01.09.2007
274/2007 Z. z. Zákon o príplatku k dôchodku politickým väzňom 01.01.2008
592/2006 Z. z. Zákon o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku 09.11.2006
586/2006 Z. z. Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2006 01.12.2006
381/2005 Z. z. Nariadenie o zvýšení sumy zaopatrovacieho príspevku 01.09.2005
157/2004 Z. z. Opatrenie o informácii o stave a zmenách stavu individuálneho účtu poistenca 26.03.2004