Nájdených 449
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii 01.01.2006
199/2004 Z. z. Colný zákon 01.05.2004
586/2003 Z. z. Zákon o advokácii 01.01.2004
383/2011 Z. z. Zákon o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste 01.01.2012
352/2011 Z. z. Vyhláška o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 01.11.2011
155/2010 Z. z. Nariadenie o ovocných drevinách určených na výrobu ovocia na trh 30.09.2012
3/2010 Z. z. Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 01.02.2010
290/2008 Z. z. Nariadenie o o zdravotných požiadavkách chovu rýb 01.08.2008
582/2006 Z. z. Nariadenie o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode 01.11.2006
581/2006 Z. z. Nariadenie o prievozných lodiach ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidlách 01.11.2006
580/2006 Z. z. Nariadenie o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro 01.11.2006
579/2006 Z. z. Nariadenie o bezpečnej nakládke a vykládke námornej lode na hromadný náklad 01.11.2006
578/2006 Z. z. Vyhláška o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách 01.11.2006
78/2006 Z. z. Nariadenie o zvukových výstražných zariadeniach pre vozidlá 15.02.2006
77/2006 Z. z. Nariadenie o hmotnosti a rozmeroch dvojkolesových a trojkolesových vozidiel 15.02.2006
76/2006 Z. z. Nariadenie o technických požiadavkách na identifikáciu ovládačov 15.02.2006
75/2006 Z. z. Nariadenie o označení dvojkolesových a trojkolesových motorových vozidiel 15.02.2006
74/2006 Z. z. Nariadenie o držadlách pre spolucestujúcich na dvojkolesových vozidlách 15.02.2006
73/2006 Z. z. Nariadenie o technických požiadavkách na stojany pre dvojkolesové vozidlá 15.02.2006
72/2006 Z. z. Nariadenie o technických požiadavkách inštalácie zadnej tabuľky 15.02.2006
 
...