Nájdených 1525
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach 01.12.2011
131/2010 Z. z. Zákon o pohrebníctve 01.01.2011
355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 01.09.2007
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti 01.01.2005
377/2004 Z. z. Zákon o ochrane nefajčiarov 01.07.2004
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
140/1998 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach 01.06.1998
251/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore 01.11.2017
247/2017 Z. z. Vyhláška o kvalite, kontrole, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou 15.10.2017
225/2017 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie zdravotníckych zariadení 01.10.2017
84/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 15.02.2016
82/2016 Z. z. Oznámenie o novele opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
17/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a metód na účely dopingu v športe 01.01.2016
380/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2017 31.12.2016
335/2016 Z. z. Oznámenie o zmene výnosu o požiadavkách na personálne zabezpečenie zdravotníckych zariadení
327/2016 Z. z. Nariadenie, ktorým sa uznáva kúpeľné miesto Červený Kláštor 01.01.2017
317/2016 Z. z. Zákon o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, tkaniva a buniek 01.02.2017
181/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore 01.06.2016
99/2016 Z. z. Novela vyhlášky o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci 01.03.2016
97/2016 Z. z. Vyhláška o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti 01.03.2016
 
...