Nájdených 1327
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
9/2010 Z. z. Zákon o sťažnostiach 01.02.2010
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 01.01.2002
153/2001 Z. z. Zákon o prokuratúre 01.05.2001
270/1995 Z. z. Zákon o štátnom jazyku SR 01.01.1996
63/1993 Z. z. Zákon o štátnych symboloch SR a ich používaní 22.03.1993
460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky 01.10.1992
177/2018 Z. z. Zákon proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2018
175/2018 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení § 28a a § 38ab zákona č. 657/2004 Z. z.
131/2017 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z.
130/2017 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z.
84/2017 Z. z. Ústavný zákon o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom 25.01.2016
74/2017 Z. z. Uznesenie o zrušení článkov rozhodnutia č. 55/1998 Z. z., rozhodnutia č. 214/1998 Z. z. a rozhodnutia č. k. 3573/96-72-2417
29/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore 01.03.2017
293/2016 Z. z. Nález o nesúlade ustanovení zákona č. 657/2004 Z. z.
272/2016 Z. z. Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 18.10.2016
220/2016 Z. z. Nález ÚS SR o nesúlade časti ustanovenia § 26 ods. 23 vyhlášky č. 221/2013 Z. z.
194/2016 Z. z. Nález ÚS SR vo veci nesúladu § 141a Občianskeho súdneho poriadku
186/2016 Z. z. Nález ÚS SR o nesúlade § 7 ods. 1, 2 a 11 zákona č. 2/1991 Zb.
443/2015 Z. z. Nález ÚS SR o nesúlade ustanovení zákona o platových pomeroch ústavných činiteľov a zákona o sudcoch a prísediacich
 
...