Nájdených 1079
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 01.07.2016
9/2010 Z. z. Zákon o sťažnostiach 01.02.2010
8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke 01.02.2009
7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii 01.01.2006
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
586/2003 Z. z. Zákon o advokácii 01.01.2004
530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri 01.02.2004
153/2001 Z. z. Zákon o prokuratúre 01.05.2001
162/2017 Z. z. Vyhláška o odmeňovaní členov disciplinárnych senátov, ktorí nie sú sudcami 01.07.2017
160/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu 01.07.2017
26/2017 Z. z. Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže 01.03.2017
331/2016 Z. z. Vyhláška o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže 15.12.2016
316/2016 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v EÚ 01.01.2017
307/2016 Z. z. Zákon o upomínacom konaní 01.02.2017
200/2016 Z. z. Rokovací poriadok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 22.06.2016
112/2016 Z. z. Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže 01.03.2016
91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb 01.07.2016
397/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom 01.01.2016
374/2015 Z. z. Nález ÚS SR o nesúlade ustanovení zákona č. 467/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z.
 
...