Nájdených 1321
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách 01.01.2009
580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení 01.01.2005
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti 01.02.2004
601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime 01.01.2004
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení 01.01.2004
20/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti 31.01.2018
11/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa 01.05.2018
347/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2018 31.12.2017
346/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2018 31.12.2017
233/2017 Z. z. Opatrenie o ustanovení sumy rodičovského príspevku 01.01.2018
227/2017 Z. z. Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018 01.01.2018
173/2017 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima 01.07.2017
56/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy 01.01.2016
5/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. 01.01.2016
380/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2017 31.12.2016
379/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2017 31.12.2016
269/2016 Z. z. Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017 01.01.2017
229/2016 Z. z. Opatrenie o ročných a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou 15.08.2016
228/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o ročných a polročných správach predkladaných DDS
 
...