Nájdených 2391
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
251/2012 Z. z. Zákon o energetike 01.09.2012
663/2007 Z. z. Zákon o minimálnej mzde 01.02.2008
124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 01.07.2006
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti 01.02.2004
131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách 01.04.2002
311/2001 Z. z. Zákonník práce 01.04.2002
152/1994 Z. z. Zákon o sociálnom fonde 01.09.1994
55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe 01.06.2017
79/2016 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
56/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy 01.01.2016
5/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. 01.01.2016
390/2016 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty 01.01.2017
389/2016 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 01.01.2017
366/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 01.01.2017
365/2016 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 01.01.2017
364/2016 Z. z. Nariadenie vlády o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov HaZZ a príslušníkov HZS 01.01.2017
309/2016 Z. z. Opatrenie o sumách stravného 01.12.2016
280/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017 01.01.2017
 
...