Nájdených 272
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
8/2008 Z. z. Zákon o poisťovníctve 01.04.2008
7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii 01.01.2006
580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení 01.01.2005
381/2001 Z. z. Zákon o povinnom zmluvnom poistení pri prevádzke motorového vozidla 01.10.2001
39/2018 Z. z. Vyhláška o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb 23.02.2018
18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov 25.05.2018
227/2017 Z. z. Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018 01.01.2018
269/2016 Z. z. Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017 01.01.2017
440/2015 Z. z. Zákon o športe 01.01.2016
176/2015 Z. z. Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím 01.09.2015
132/2015 Z. z. Oznámenie o opatrení na udelenie predchádzajúceho súhlasu NBS podľa § 77 ods. 1 zákona o poisťovníctve
39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve 01.04.2015
109/2014 Z. z. Opatrenie o suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013 30.04.2014
180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 01.10.2013
103/2013 Z. z. Opatrenie o sume všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2012 30.04.2013
136/2012 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje suma vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2011 30.04.2012
526/2011 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2012 01.01.2012
164/2010 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009 30.04.2010
186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 27.05.2009
373/2007 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2008 01.01.2008