Nájdených 1079
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok 01.07.2016
160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 01.07.2016
563/2009 Z. z. Daňový poriadok 01.01.2010
250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa 01.07.2007
36/2005 Z. z. Zákon o rodine 01.04.2005
7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii 01.01.2006
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti 01.01.2005
530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri 01.02.2004
64/1997 Z. z. Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách 26.03.1997
233/1995 Z. z. Exekučný poriadok 01.12.1995
162/1995 Z. z. Katastrálny zákon 01.01.1996
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 01.04.1964
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 01.04.1964
233/2017 Z. z. Opatrenie o ustanovení sumy rodičovského príspevku 01.01.2018
54/2017 Z. z. Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov 01.04.2017
307/2016 Z. z. Zákon o upomínacom konaní 01.02.2017
207/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých 01.07.2016
194/2016 Z. z. Nález ÚS SR vo veci nesúladu § 141a Občianskeho súdneho poriadku
185/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o výške náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2016
 
...