Nájdených 1094
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok 01.07.2016
160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 01.07.2016
563/2009 Z. z. Daňový poriadok 01.01.2010
250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa 01.07.2007
36/2005 Z. z. Zákon o rodine 01.04.2005
7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii 01.01.2006
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti 01.01.2005
530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri 01.02.2004
64/1997 Z. z. Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách 26.03.1997
233/1995 Z. z. Exekučný poriadok 01.12.1995
162/1995 Z. z. Katastrálny zákon 01.01.1996
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 01.04.1964
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 01.04.1964
177/2018 Z. z. Zákon proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2018
170/2018 Z. z. Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu 01.01.2019
158/2018 Z. z. Vyhláška o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov 15.06.2018
157/2018 Z. z. Zákon o metrológii 07.06.2018
106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 13.04.2018
56/2018 Z. z. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu 01.04.2018
 
...