Nájdených 3559
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
286/2018 Z. z. Zákon o výbere na funkciu európskeho a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre 01.11.2018
123/2018 Z. z. Oznámenie o podpísaní Zmluvy medzi SR a Etiópiou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.
122/2018 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Iránom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňového úniku v odbore daní z príjmov
120/2018 Z. z. Oznámenie o dohode medzi SR a Maďarskom o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov
119/2018 Z. z. Oznámenie o dojednaní Dohody o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie
220/2017 Z. z. Oznámenie o prijatí Minamatského dohovoru o ortuti
207/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Iránskou islamskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
119/2017 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Čiernou horou o sociálnom zabezpečení
80/2017 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Tureckom o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.
58/2017 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku
13/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Gruzínskom o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
6/2017 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Arménskom o zamedzení dvojitého zdanenia
85/2016 Z. z. Oznámenie o podpísaní Programu spolupráce medzi SR a Bulharskom na roky 2015 – 2020.
81/2016 Z. z. Oznámenie o uzavretí Dohody o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku
80/2016 Z. z. Oznámenie o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskom a Maďarskom o predchádzaní cezhraničnej a organizovanej trestnej činnosti
75/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Srbskom o medzinárodnej kombinovanej doprave
337/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi ES a Kórejskou republikou o spolupráci na civilnom GNSS
321/2016 Z. z. Oznámenie o zmene prílohy k Dohode SR a Rakúska o zastupovaní v konaní o udelení víza
320/2016 Z. z. Oznámenie o Programe medzi SR a Izraelom na r. 2017–2019 v oblasti školstva, vedy, kultúry, mládeže a športu
316/2016 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v EÚ 01.01.2017
 
...