Nájdených 1492
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch 01.01.2016
56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave 01.03.2012
351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 01.11.2011
8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke 01.02.2009
381/2001 Z. z. Zákon o povinnom zmluvnom poistení pri prevádzke motorového vozidla 01.10.2001
143/1998 Z. z. Letecký zákon 01.07.1998
135/1961 Zb. Cestný zákon 07.12.1961
610/2003 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 01.01.2004
168/1996 Z. z. Zákon o cestnej doprave 01.09.1996
56/2018 Z. z. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu 01.04.2018
77/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu 23.01.2016
45/2016 Z. z. Vyhláška o autoškolách 01.01.2016
44/2016 Z. z. Vyhláška o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov 01.01.2016
19/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o diaľničnej známke 01.01.2016
367/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie na zníženie emisií zo spaľovacích motorov v necestných strojoch 01.01.2017
316/2016 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v EÚ 01.01.2017
262/2016 Z. z. Nariadenie vlády o vybavení námorných lodí 01.10.2016
387/2015 Z. z. Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave 01.01.2016
282/2015 Z. z. Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim 01.07.2016
89/2015 Z. z. Oznámenie o výnose o vedení námorného registra SR a lodných listín, denníkov a iných dokladov
 
...