Nájdených 1510
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch 01.01.2016
56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave 01.03.2012
351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 01.11.2011
8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke 01.02.2009
381/2001 Z. z. Zákon o povinnom zmluvnom poistení pri prevádzke motorového vozidla 01.10.2001
143/1998 Z. z. Letecký zákon 01.07.1998
135/1961 Zb. Cestný zákon 07.12.1961
610/2003 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 01.01.2004
168/1996 Z. z. Zákon o cestnej doprave 01.09.1996
141/2018 Z. z. Vyhláška o štátnom odbornom dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku prevádzky vozidiel 20.05.2018
140/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení 20.05.2018
139/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality 20.05.2018
138/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly 20.05.2018
137/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly 20.05.2018
136/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej službe overovania 20.05.2018
135/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole 20.05.2018
134/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 20.05.2018
133/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla 20.05.2018
132/2018 Z. z. Vyhláška o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania 20.05.2018
131/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel 20.05.2018
 
...