Nájdených 961
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
483/2001 Z. z. Zákon o bankách 01.01.2002
233/1995 Z. z. Exekučný poriadok 01.12.1995
566/1992 Zb. Zákon o Národnej banke Slovenska 01.01.1993
187/1919 Zb. Zákon o uprave obehu a správy platidiel 12.04.1919
49/1918 Zb. Zákon o zavedení obchodních platidel. 28.11.1918
219/2017 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018 01.01.2018
42/2016 Z. z. Vyhláška o platobnom účte so základnými funkciami 01.01.2016
41/2016 Z. z. Vyhláška o základnom bankovom produkte 01.01.2016
336/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní informácií investičných fondov na monitorovanie systémového rizika
318/2016 Z. z. Oznámenie o vydaní pamätných euromincí pri príležitosti 550. výročia Univerzity Istropolitany 29.11.2016
315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora 01.02.2017
279/2016 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 450. výročia narodenia Jána Jessenia
271/2016 Z. z. Oznámenie, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky
267/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o výsledkoch útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim
257/2016 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2017 01.01.2017
250/2016 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Turza
184/2016 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti prvého predsedníctva SR v Rade EÚ
120/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na žiadosti o presun platobného účtu
90/2016 Z. z. Zákon o úveroch na bývanie 21.03.2016
446/2015 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami 01.01.2016
 
...