BigArrow
Nájdených 147
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
392/2011 Z. z.Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu01.12.2011
373/2011 Z. z.Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie15.11.2011
352/2011 Z. z.Vyhláška o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie01.11.2011
295/2011 Z. z.Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej výroby01.10.2011
45/2011 Z. z.Zákon o kritickej infraštruktúre01.03.2011
255/2010 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu15.06.2010
67/2010 Z. z.Chemický zákon01.04.2010
3/2010 Z. z.Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie01.02.2010
314/2009 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch01.09.2009
309/2009 Z. z.Zákon o obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby01.09.2009
286/2009 Z. z.Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch01.09.2009
514/2008 Z. z.Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu15.12.2008
436/2008 Z. z.Nariadenie o technických požiadavkách posudzovania zhody na strojové zariadenia29.12.2009
109/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť zapaľovačov01.04.2008
108/2008 Z. z.Nariadenie o režime reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu01.04.2008
35/2008 Z. z.Nariadenie o postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky01.02.2008
401/2007 Z. z.Podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri palivovom spotrebiči01.09.2007
238/2006 Z. z.Zákon o jadrovom fonde01.07.2006
29/2006 Z. z.Vzor nálepiek a pečiatok stanice technickej kontroly a iných pracovísk01.02.2006
635/2005 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú textilné a iné vlákna určené na styk s pokožkou01.01.2006