BigArrow
Nájdených 164
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
167/2008 Z. z.Tlačový zákon01.06.2008
618/2003 Z. z.Autorský zákon01.01.2004
185/2015 Z. z.Autorský zákon01.01.2016
532/2010 Z. z.Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska01.01.2011
523/2009 Z. z.Vyhláška o činnostiach v múzeu a galérii a o evidencii kultúrnych predmetov15.12.2009
516/2008 Z. z.Zákon o Audiovizuálnom fonde01.01.2009
495/2008 Z. z.Zákon o poplatku ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín01.02.2009
646/2005 Z. z.Zákon o ochrane niektorých rozhlasových a televíznych programových služieb30.12.2005
435/2001 Z. z.Patentový zákon01.11.2001
146/2000 Z. z.Zákon o ochrane topografií polovodičových výrobkov01.06.2000
212/1997 Z. z.Zákon o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií01.09.1997
13/1993 Z. z.Zákon o umeleckých fondoch01.01.1993
241/1991 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České republiky o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce20.06.1991
105/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia zvierat a na nové spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a chorobám a o odmieňaní ich autorov20.10.1983
69/1968 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa zrušuje štatút Ústrednej publikačnej správy19.06.1968
54/1959 Zb.Zákon o múzeách a galériách01.08.1959
284/1949 Zb.Vládne nariadenie o prenesení pôsobnosti vo veciach ochranných známok a ochranných vzoriek a modelov na Patentný úrad.01.01.1950
299/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa opätovne predlžujú niektoré lehoty podľa zákona o mimoriadnych opatreniach v odbore ochranných známok.01.01.1949
123/1948 Zb.Zákon o znárodnění polygrafických podniků.01.01.1948
125/1946 Zb.Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných známok.12.06.1946