BigArrow
Nájdených 179
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
45/2011 Z. z.Zákon o kritickej infraštruktúre01.03.2011
547/2010 Z. z.Zákon o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru01.01.2011
351/2010 Z. z.Vyhláška o dopravnom poriadku dráh15.09.2010
350/2010 Z. z.Vyhláška o stavebnom a technickom poriadku dráh15.09.2010
205/2010 Z. z.Vyhláška o určených technických zariadeniach15.05.2010
514/2009 Z. z.Zákon o doprave na dráhach01.01.2010
513/2009 Z. z.Zákon o dráhach01.01.2010
57/2006 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky pri preprave rádioaktívnych materiálov01.03.2006
259/2001 Z. z.Zákon o Železničnej spoločnosti, a. s.01.08.2001
57/1998 Z. z.Zákon o Železničnej polícii01.04.1998
143/1996 Z. z.Vyhláška o príslušnosti vojakov v činnej službe Železničného vojska SR11.05.1996
258/1993 Z. z.Zákon o Železniciach SR10.11.1993
625/1992 Zb.Zákon o zániku štátnej organizácie Česko-slovenské štátne dráhy28.12.1992
112/1969 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre dopravu, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 211/1964 Zb. o prepravnom poriadku združenej prepravy kusových zásielok06.10.1969
28/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a Ústredného banského úradu, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre styk dráh s banskou činnosťou01.05.1967
81/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje Dohoda o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach v priamom medzinárodnom styku (MPS) a Dohoda o preprave tovaru po železniciach v priamom medzinárodnom styku (MGS)01.11.1951
122/1949 Zb.Vyhláška ministra dopravy o dni zriadenia národných dopravných podnikov.30.05.1949
289/1948 Zb.Vyhláška ministra dopravy o vyhlásení vedľajšej (miestnej) železnice Ostrava - Karvinná za železnicu drobnú.30.12.1948
288/1948 Zb.Vyhláška ministra dopravy o vyhlásení vedľajších (miestnych) železníc Sliezskych zemských železníc za drobné železnice.30.12.1948
152/2014 Z. z.Novela zákona o námornej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.07.2014