BigArrow
Nájdených 494
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
56/2012 Z. z.Zákon o cestnej doprave01.03.2012
8/2009 Z. z.Zákon o cestnej premávke01.02.2009
135/1961 Zb.Cestný zákon07.12.1961
168/1996 Z. z.Zákon o cestnej doprave01.09.1996
410/2014 Z. z.Nariadenie o výške úhrady diaľničnej známky za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest01.01.2015
339/2014 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o diaľničnej známke01.01.2015
497/2013 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu a výška sadzby mýta01.01.2014
476/2013 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta01.01.2014
475/2013 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic a ciest s výberom mýta01.01.2014
317/2012 Z. z.Zákon o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave15.10.2012
124/2012 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave15.04.2012
59/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam nesamosprávnych území, ktoré v medzinárodných vzťahoch vystupujú samostatne a ktoré sa považujú za štát dohovoru01.03.2012
410/2011 Z. z.Vyhláška o spôsobe označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest01.01.2012
249/2011 Z. z.Zákon o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií01.08.2011
158/2011 Z. z.Zákon o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel15.06.2011
45/2011 Z. z.Zákon o kritickej infraštruktúre01.03.2011
444/2010 Z. z.Nariadenie o výške úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic 01.01.2011
169/2010 Z. z.Osvedčenie o evidencii časť I, časť II a technické osvedčenie vozidla01.06.2010
168/2010 Z. z.Nariadenie o charakteristike dvojkolesových a trojkolesových motorových vozidiel01.05.2010
464/2009 Z. z.Podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách20.11.2009
...