BigArrow
Nájdených 297
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
563/2009 Z. z.Daňový poriadok01.01.2010
595/2003 Z. z.Zákon o dani z príjmov01.01.2004
152/1994 Z. z.Zákon o sociálnom fonde01.09.1994
371/2014 Z. z.Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu01.01.2015
180/2014 Z. z.Zákon o podmienkach výkonu volebného práva01.07.2014
406/2011 Z. z.Zákon o dobrovoľníctve01.12.2011
185/2009 Z. z.Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj01.08.2009
184/2009 Z. z.Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave01.09.2009
668/2004 Z. z.Nariadenie o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve01.01.2005
564/2004 Z. z.Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve01.01.2005
391/2004 Z. z.Zákon o plate poslanca Európskeho parlamentu09.07.2004
177/2004 Z. z.Zákon o európskom zoskupení hospodárskych záujmov01.05.2004
43/2004 Z. z.Zákon o starobnom dôchodkovom sporení01.01.2005
192/1998 Z. z.Nariadenie o oslobodení daňových subjektov od dane z príjmov právnických osôb01.07.1998
211/1997 Z. z.Zákon o revitalizácii podnikov30.07.1997
386/1996 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 199701.01.1997
304/1995 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 199601.01.1996
58/1995 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte SR na rok 199501.04.1995
55/1993 Z. z.Nariadenie o oslobodení od dane z príjmov pre subjekty poľnohospodárstva11.03.1993
48/1992 Zb.Nariadenie o oslobodení niektorých druhov príjmov od dane z príjmov31.01.1992