BigArrow
Nájdených 81
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
563/2009 Z. z.Daňový poriadok01.01.2010
289/2008 Z. z.Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice01.09.2008
222/2004 Z. z.Zákon o dani z pridanej hodnoty01.05.2004
406/2011 Z. z.Zákon o dobrovoľníctve01.12.2011
500/2009 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty01.01.2010
386/1996 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 199701.01.1997
58/1995 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte SR na rok 199501.04.1995
325/1993 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte SR na rok 199401.01.1994
24/1993 Z. z.Postupe pri uplatnení nároku na odpočet zaplatenej dane z obratu25.01.1993
268/2015 Z. z.Novela zákona o dani z pridanej hodnoty01.01.2016
403/2013 Z. z.Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k DPH
360/2013 Z. z.Novela zákona o DPH a o zmene a doplnení niektorých zákonov31.12.2013
440/2012 Z. z.Novela zákona o správe daní (daňový poriadok)30.12.2012
246/2012 Z. z.Novela zákona o dani z pridanej hodnoty01.10.2012
439/2011 Z. z.Oznámenie o opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k DPH
r1/c119/2011 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 331/2011 Z. z.
331/2011 Z. z.Zákon o správe daní (daňový poriadok)01.11.2011
r1/c15/2011 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 222/2004 Z. z.
490/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov01.01.2011
471/2010 Z. z.Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k DPH