BigArrow
Nájdených 553
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
131/2010 Z. z.Zákon o pohrebníctve01.01.2011
576/2004 Z. z.Zákon o zdravotnej starostlivosti01.01.2005
365/2004 Z. z.Antidiskriminačný zákon01.07.2004
158/2015 Z. z.Vyhláška o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov15.07.2015
396/2014 Z. z.Vyhláška o indexe rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 201531.12.2014
232/2014 Z. z.Vyhláška o postupe pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti01.09.2014
127/2014 Z. z.Vyhláška ustanovujúca zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje dispenzarizácia20.05.2014
56/2014 Z. z.Vyhláška o poučení pred vykonaním sterilizácie osoby01.04.2014
448/2013 Z. z.Vyhláška ustanovujúca index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 201431.12.2013
341/2013 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje cezhraničná zdravotná starostlivosť01.11.2013
123/2013 Z. z.Vyhláška o vzore písomného vyjadrenia o umiestnení osoby do CPZ01.06.2013
267/2012 Z. z.Vyhláška o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné10.09.2012
266/2012 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach výpočtu indexu rizika nákladov10.09.2012
265/2012 Z. z.Vyhláška o indexe rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť10.09.2012
264/2012 Z. z.Vyhláška o zaraďovaní poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín10.09.2012
263/2012 Z. z.Vyhláška o kritériách na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny do zoznamu10.09.2012
262/2012 Z. z.Vyhláška o zozname farmaceuticko-nákladových skupín10.09.2012
433/2011 Z. z.Vyhláška o požiadavkách na klinické skúšanie01.12.2011
405/2011 Z. z.Zákon o rastlinolekárskej starostlivosti26.11.2011
213/2011 Z. z.Vyhláška ustanovujúca prírodné liečivé zdroje v Nimnici01.09.2011
...