BigArrow
Nájdených 154
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
377/2004 Z. z.Zákon o ochrane nefajčiarov01.07.2004
9/2014 Z. z.Vyhláška o hlásení údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov01.02.2014
62/2012 Z. z.Zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek01.04.2012
513/2011 Z. z.Nariadenie o používaní profesijných titulov a ich skratiek na výkon zdravotníckeho povolania01.01.2012
269/2011 Z. z.Vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o v zdravotníctve01.09.2011
398/2010 Z. z.Vyhláška o požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci15.10.2010
296/2010 Z. z.Nariadenie o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania01.07.2010
334/2009 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujúca znaky a požiadavky na zdravotnícke zariadenia01.09.2009
640/2008 Z. z.Nariadenie o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti01.01.2009
292/2008 Z. z.Vyhláška o pracovnej zdravotnej službe01.08.2008
480/2007 Z. z.Vyhláška o postgraduálnom vzdelávaní veterinárnych lekárov a ďalšom vzdelávaní 01.11.2007
31/2006 Z. z.Vyhláška o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie01.02.2006
366/2005 Z. z.Vyhláška o kritériách a hodnotení vzdelávania zdravotníckych pracovníkov15.08.2005
364/2005 Z. z.Rozsah ošetrovateľskej praxe sestry samostatne a v spolupráci s lekárom15.08.2005
321/2005 Z. z.Vyhláška o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach01.08.2005
579/2004 Z. z.Zákon o záchrannej zdravotnej službe01.01.2005
578/2004 Z. z.Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch01.11.2004
577/2004 Z. z.Zákon o zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia01.01.2005
442/2004 Z. z.Zákon o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov SR01.08.2004
553/2003 Z. z.Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme01.01.2004