BigArrow
Nájdených 11
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
283/2006 Z. z.Vyhláška o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo01.07.2006
215/2001 Z. z.Zákon o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo01.07.2001
r1/c184/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 411/2002 Z. z.
406/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 65/2002 Z. z. o podrobnostiach postupu pri overovaní zásad správnej laboratórnej praxe a ich dodržiavaní, o podrobnostiach o vydaní a zrušení osvedčenia správnej laboratórnej praxe a postupe kontroly dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe (zásady správnej laboratórnej praxe)01.08.2002
239/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočných ošípaných15.05.2002
146/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Dohovoru Organizácie Spojených národov o boji proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom a/alebo dezertifikáciou, hlavne v Afrike
55/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy energetiky, ktorou sa mení vyhláška o skúškach zváračov niektorých technických zariadení25.03.1964
186/1950 Zb.Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje úplné znenie zákona o organizácií výskumníctva a technického rozvoja28.12.1950
185/1950 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organizácii výskumníctva a dokumentačnej služby28.12.1950
80/1950 Zb.Nariadenie o zriadení ústredných výskumných ústavov01.07.1950
261/1949 Zb.Zákon o organizácii výskumníctva a technického rozvoja.23.12.1949