BigArrow
Nájdených 88
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
523/2009 Z. z.Vyhláška o činnostiach v múzeu a galérii a o evidencii kultúrnych predmetov15.12.2009
120/2009 Z. z.Nariadenie o analytických a toxikologicko-farmakologických normách01.05.2009
490/2004 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch01.09.2004
448/2004 Z. z.Nariadenie o označovaní krištáľového skla a metódy skúšania jeho zloženia01.08.2004
342/2004 Z. z.Nariadenie o požiadavkách na obchod s koňovitými zvieratami určenými na preteky01.06.2004
340/2004 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií01.06.2004
339/2004 Z. z.Vyhláška o bezpečnosti technických prostriedkov01.06.2004
337/2004 Z. z.Vyhláška o certifikácii mechanických prostriedkov a technických prostriedkov01.06.2004
336/2004 Z. z.Vyhláška o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti01.06.2004
305/2003 Z. z.Nariadenie o identifikácii a registrácii zvierat 01.08.2003
288/2003 Z. z.Nariadenie o hlásení chorôb zvierat 01.08.2003
278/2003 Z. z.Nariadenie o systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka01.08.2003
59/2001 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ciachovaní plavidla01.03.2001
265/1999 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podmienky pripojenia, dodávok a merania plynu01.11.1999
31/1999 Z. z.Vyhláška o lesnej hospodárskej evidencii01.03.1999
65/1995 Z. z.Vyhláška o evidencii lesných pozemkov a stavieb01.05.1995
534/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 500/2005 Z. z.01.01.2009
316/2007 Z. z.Nariadenie o požiadavkach na účinné látky na ochranu rastlín15.07.2007
477/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 518/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii liekov01.09.2006
315/2006 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti01.07.2006