BigArrow
Nájdených 160
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
301/2005 Z. z.Trestný poriadok01.01.2006
300/2005 Z. z.Trestný zákon01.01.2006
78/2015 Z. z.Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami17.04.2015
1/2014 Z. z.Zákon o organizovaní verejných športových podujatí01.02.2014
305/2013 Z. z.Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci01.11.2013
161/2013 Z. z.Zákon o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii01.07.2013
1/2013 Z. z.Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o amnestii
345/2012 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe01.01.2013
93/2012 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania01.04.2012
549/2011 Z. z.Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov01.02.2012
533/2011 Z. z.Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii01.02.2012
291/2009 Z. z.Zákon o Špecializovanom trestnom súde17.07.2009
648/2008 Z. z.Vyhláška o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania 01.02.2009
219/2006 Z. z.Zákon o protikomunistickom odboji01.06.2006
215/2006 Z. z.Zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi01.05.2006
619/2005 Z. z.Vyhláška o postupe prokurátora pri dohode o uznaní viny a prijatí trestu 01.01.2006
618/2005 Z. z.Vyhláška o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi 01.01.2006
528/2005 Z. z.Zákon o výkone trestu povinnej práce01.01.2006
550/2003 Z. z.Zákon o probačných a mediačných úradníkoch01.01.2004
549/2003 Z. z.Zákon o súdnych úradníkoch01.01.2004