BigArrow
Nájdených 400
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
270/1995 Z. z.Zákon o štátnom jazyku SR01.01.1996
460/1992 Zb.Ústava Slovenskej republiky01.10.1992
564/1992 Zb.Zákon o spôsobe vykonania referenda11.12.1992
330/2011 Z. z.Ústavný zákon o skrátení volebného obdobia18.10.2011
254/2006 Z. z.Zákon o zriadení výboru na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu11.05.2006
82/2006 Z. z.Ústavný zákon o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky14.02.2006
85/2005 Z. z.Zákon o politických stranách a politických hnutiach01.06.2005
357/2004 Z. z.Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov01.10.2004
160/2003 Z. z.Ústavný zákon o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou
332/1998 Z. z.Ústavný zákon o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí05.11.1998
352/1997 Z. z.Ústavný zákon o zmene hranice Slovenskej republiky s Maďarskou republikou01.05.1999
350/1996 Z. z.Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky01.01.1997
47/1996 Z. z.Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Českou republikou25.07.1997
206/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky16.08.1994
70/1994 Z. z.Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky10.04.1994
120/1993 Z. z.Zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov28.05.1993
38/1993 Z. z.Zákon o organizácii Ústavného súdu SR o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov15.02.1993
16/1993 Z. z.Zákon o Kancelárii prezidenta SR01.01.1993
624/1992 Zb.Ústavný zákon o zániku funkcie sudcov a o skončení pracovných a služobných pomerov v súvislovsti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky28.12.1992
542/1992 Zb.Ústavný zákon o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky08.12.1992
...