BigArrow
Nájdených 631
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
9/2010 Z. z.Zákon o sťažnostiach01.02.2010
575/2001 Z. z.Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy01.01.2002
153/2001 Z. z.Zákon o prokuratúre01.05.2001
308/2015 Z. z.Vyhláška o výdavkoch spojených s voľbami01.01.2016
307/2015 Z. z.Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
335/2014 Z. z.Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní01.01.2015
430/2013 Z. z.Rozhodnutie o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky
402/2013 Z. z.Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a Dopravnom úrade04.12.2013
1/2013 Z. z.Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o amnestii
392/2011 Z. z.Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu01.12.2011
385/2011 Z. z.Vyhláška o hospodárskej mobilizácii a o riadení štátu v krízových situáciách15.11.2011
358/2011 Z. z.Vyhláška o Programe štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 201401.01.2012
179/2011 Z. z.Zákon o hospodárskej mobilizácii01.08.2011
429/2010 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy01.12.2010
323/2010 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb15.07.2010
101/2010 Z. z.Zákon o preukazovaní pôvodu majetku01.01.2011
505/2009 Z. z.Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody01.01.2010
497/2009 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 201001.01.2010
411/2009 Z. z.Nariadenie o štátnozamestnaneckých miestach pre občanov SR01.11.2009
410/2009 Z. z.Nariadenie, ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby01.11.2009
...