BigArrow
Nájdených 101
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
341/2009 Z. z.Nariadenie o podpore spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách01.09.2009
330/2009 Z. z.Vyhláška o zariadení školského stravovania01.09.2009
317/2009 Z. z.Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch01.11.2009
306/2009 Z. z.Vyhláška o školskom klube, stredisku záujmovej činnosti a centre voľného času01.09.2009
339/2008 Z. z.Nariadenie o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov01.09.2008
326/2008 Z. z.Vyhláška o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív01.09.2008
324/2008 Z. z.Vyhláška o základnej umeleckej škole01.09.2008
322/2008 Z. z.Vyhláška o špeciálnych školách01.09.2008
320/2008 Z. z.Vyhláška o základnej škole01.09.2008
307/2008 Z. z.Vyhláška o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním01.09.2008
9/2006 Z. z.Vyhláška o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti01.02.2006
553/2003 Z. z.Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme01.01.2004
385/1991 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami30.09.1991
353/1991 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o soukromých školách30.08.1991
292/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o základních uměleckých školách01.09.1991
291/1991 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o základní škole01.09.1991
390/2011 Z. z.Zákon o pedagogických zamestnancoch12.11.2011
275/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov01.09.2011
245/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole01.09.2011
224/2011 Z. z.Vyhláška o základnej škole01.09.2011