BigArrow
Nájdených 217
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
7/2005 Z. z.Zákon o konkurze a reštrukturalizácii01.01.2006
530/2003 Z. z.Zákon o obchodnom registri01.02.2004
503/2011 Z. z.Zákon o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu01.02.2012
482/2011 Z. z.Vyhláška o zverejňovaní súdnych rozhodnutí01.01.2012
475/2011 Z. z.Vyhláška o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu01.01.2012
183/2011 Z. z.Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii01.08.2011
149/2011 Z. z.Vyhláška o pravidlách určovania počtu miest sudcov a zamestnancov súdov01.06.2011
430/2009 Z. z.Vyhláška o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch01.11.2009
291/2009 Z. z.Zákon o Špecializovanom trestnom súde17.07.2009
319/2007 Z. z.Vyhláška o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania01.08.2007
666/2005 Z. z.Vyhláška o Kancelárskom poriadku pre správcov01.01.2006
618/2005 Z. z.Vyhláška o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi 01.01.2006
543/2005 Z. z.Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy01.01.2006
528/2005 Z. z.Zákon o výkone trestu povinnej práce01.01.2006
119/2005 Z. z.Vyhláška o vnútornej revízii súdu01.04.2005
118/2005 Z. z.Vyhláška o náležitostiach rozvrhu práce01.04.2005
8/2005 Z. z.Zákon o správcoch01.07.2005
514/2003 Z. z.Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci01.07.2004
458/2003 Z. z.Zákon o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry01.09.2004
244/2002 Z. z.Zákon o rozhodcovskom konaní01.07.2002